Projekt nr POPW.01.04.00 – 18 – 0035 / 15

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT:

APP SERVICE Piotr Penar

 

38-400 Krosno, ul. I. Łukasiewicza 110A

PROJEKT NR:

POPW.01.04.00 – 18 – 0035 / 15

TYTUŁ PROJEKTU: 

„Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy APP

 

SERVICE PIOTR PENAR”

OKRES REALIZACJI:

20.06.2016 – 20.11.2016

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

CELE PROJEKTU:                

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa APP Service Piotr Penar w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Projekt polega na przeprowadzeniu audytu wzorniczego w firmie. Audytorzy dokonają diagnozy przedsiębiorstwa i wspólnie z nim zdefiniują działania niezbędne do wdrożenia. Rezultatem projektu będzie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.

PLANOWANE EFEKTY:  

W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów:

  1. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem
  2. Wzrost świadomości znaczenia wzornictwa
  3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
  4. Wprowadzenie nowych produktów na rynek
  5. Wzrost przychodów ze sprzedaży nowego produktu

Audyt wzorniczy jako wieloetapowa i wieloskładnikowa procedura, pozwoli na określenie aktualnego obrazu całej firmy pod kątem jej zdolności/możliwości do z jednej strony kreowania innowacyjnych rozwiązań, z drugiej ich adaptacji na gruncie własnej struktury i kultury organizacyjnej. Zastosowanie tego narzędzia pozwoli ponadto zidentyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz sformułować listę rekomendacyjną, którą Wnioskodawca planuje wdrożyć w strategii rozwoju firmy starając się o wsparcie finansowe udzielane w ramach II Etapu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 143 910,00 PLN

WKŁAD EFFR: 99 450,00 PLN  

OSOBA DO KONTAKTU:

PIOTR PENAR

APP SERVICE Piotr Penar 

38-400 Krosno, ul. I. Łukasiewicza 110A  

T: +48 512 318 688

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

www.appservice.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję , Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.